Openingsuren
van maandag tot en met vrijdag
8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u00
zaterdag en na kantooruren op afspraak

056 74 53 82 - 0498/400 424

Zelfstandigen en kmo's

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

De verzekering BA Uitbating vergoedt de lichamelijke en/of stoffelijke schade die u aan derden toebrengt gedurende de uitbating van uw bedrijf en tijdens de uitoefening van uw bedrijfsactiviteit.
Zowel lichamelijke als materiële schade worden gedekt. Omdat elk bedrijf anders is, wordt de polis steeds op uw maat gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, de aard van de activiteiten en dergelijke.
Er zijn verschillende mogelijkheden binnen deze verzekering. De BA Uitbating kan uitgebreid worden met de waarborg BA na levering. Dankzij deze clausule wordt ook eventuele schade aan derden na de levering van de goederen of diensten gedekt. U kan eveneens de waarborg toevertrouwde goederen toevoegen aan uw verzekeringspolis voor BA Uitbating. Deze uitbreiding dekt de schade aan goederen die door klanten of derden aan u werden toevertrouwd en die het voorwerp van werkzaamheden uitmaken.
Wat hoort er allemaal onder toevertrouwde goederen? Enkele voorbeelden ter verduidelijking: elektrische toestellen die in herstelling zijn, wagens die voor onderhoud in de garage zijn, … Alle schade die hier aan berokkent wordt, is gedekt dankzij deze waarborg. In uitbreiding kunnen zelfs gebouwen beschouwd worden als toevertrouwd goed.
Als u langskomt bij ons op kantoor, bespreken we graag met u de polis die het best bij uw bedrijfsprofiel past.

Groepsverzekering

Wat de groepsverzekering betreft, heeft u als bedrijfsleider twee mogelijkheden:

 • U betaalt de premies volledig
 • U betaalt een deel van de premie en uw werknemer betaalt het andere deel

Deze laatste optie is een interessant instrument om uw werknemers extralegale voordelen te bieden. Uw werknemer kan dit namelijk aftrekken van de belastingen. De premies zijn ofwel forfaitaire bedragen of bestaan uit een berekend percentage op het loon van de werknemer.
Bedrijven tot 300 werknemers mogen dergelijke verzekeringspolis onderschrijven. Bovendien geniet uw bedrijf zelf ook van fiscale voordelen wanneer u een groepsverzekering aanbiedt aan uw werknemers.
Wat er juist gedekt wordt, kan de werknemer beslissen. Er wordt betaald met de premie die de werkgever stort. Wat overblijft van de premie en het deel dat de werknemer zelf stort, komen terecht in de pensioenspaarpot.
Het opgebouwde kapitaal wordt bij het einde van de loopbaan, bij het pensioen of bij overlijden uitgekeerd. Deze polis is dus een levensverzekering die een aanvulling op het wettelijk pensioen vormt.
Vraag ons gerust om meer informatie. Bij Verzekeringen Claeys BVBA stellen we graag een offerte op maat van uw bedrijf op!

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het Vrij Aanvullend Pensioen is een zeer interessante vorm van pensioensparen voor alle zelfstandigen. Dankzij deze formule kan u uw wettelijk pensioen aanvullen tot een meer comfortabel bedrag. De bijdragen zijn vrijwillig en u kan deze polis combineren met een individuele levensverzekering, schuldsaldoverzekering en pensioensparen.
De premies zijn afhankelijk van uw beroepsinkomen en worden belegd tegen een vaste intrestvoet. Er kan jaarlijks een variabele winstdeling aan worden toegevoegd, die bij afloop vrij is van belastingen.
Wie kan deze polis afsluiten?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, eventueel ook helpers
 • Zelfstandigen in bijberoep, eventueel ook helpers
 • Meewerkende echtgenoten met maxistatuut

Contacteer ons voor meer informatie!

Individuele pensioentoezegging (IPT)

De individuele pensioentoezegging is een occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging aan één welbepaald persoon. Deze toezegging kan gebeuren op basis van anciënniteit, aard van het werk of omwille van andere redenen.
Eigenlijk komt het erop neer dat één persoon een levensverzekering krijgt die in een aanvullend pensioen voorziet. De polis kan worden afgesloten ten voordele van werknemers of ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider.
Het bedrijf onderschrijft deze polis en betaalt dus ook de premies. Deze zijn overigens fiscaal aftrekbaar indien de 80%-regel wordt nageleefd. Dit houdt in dat het wettelijk pensioen en het aanvullend bedrijfspensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van het laatste brutoloon van de begunstigde tijdens de actieve loopbaan.
De voorwaarden voor deze vorm van pensioensparen zijn vastgesteld bij wet: Wet 28 april 2003

Omniumverzekering

Deze is zowel voor bedrijfswagens als voor wagens voor persoonlijk gebruik te verkrijgen. Een omniumverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden omdat ze bijkomende waarborgen bieden. U vindt hier meer informatie over op de pagina over autoverzekeringen.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Bepaalde beroepscategorieën zijn bij wet verplicht om deze verzekering af te sluiten. Denk hierbij aan uitbaters van hotels, cafés, discotheken, restaurants, sportzalen. Ook ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, grote kantoorgebouwen, grote handelspanden en dergelijke zijn hier wettelijk toe verplicht.
U kan de volledige wet nalezen op deze link: Wet 28 februari 1991. Of vraag meer informatie in ons kantoor!

Verzekering bedrijfsschade na brand

Uw gewone brandverzekering dekt enkel de materiële schade bij brand- of stormschade. Uw inkomstenverlies omwille van langdurige sluiting wordt hier echter niet door vergoed. Daarom is het interessant om een bijkomende optie te nemen, namelijk een polis die ook deze schade dekt.
Laat u door Verzekeringen Claeys BVBA adviseren over de mogelijkheden.

Verzekering machinebreuk

Niet alle schade aan uw machines wordt gedekt door uw brandverzekering. Als u werkt met dure machines, is het ten zeerste aan te raden hier een extra verzekering voor af te sluiten. Wij informeren u graag over de opties.

Verzekering arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht in ons land. Alle arbeidsongevallen tijdens het werk of op weg naar en van het werk worden vergoed. Er wordt een schadevergoeding uitbetaald bij (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid, medische kosten en overlijden.
De premie is afhankelijk van het jaarlijks uitgekeerde loon, de aard van het werk en dergelijke. Bij Verzekeringen Claeys BVBA zoeken we graag de polis die het best bij uw bedrijf past.

Verzekering privéleven werknemers

Tegen arbeidsongevallen moet u verplicht verzekerd zijn, maar wat gebeurt er als één van uw werknemers buiten de werkuren een ongeval krijgt waardoor hij (tijdelijk) arbeidsongeschikt is? De grens tussen werk- en privéleven is trouwens ook niet altijd even duidelijk.
Daarom kan het interessant zijn om een bijkomende verzekering af te sluiten die aanvullend werkt naast de sociale zekerheid van uw werknemer. Bovendien zijn de overgemaakte premies fiscaal aftrekbaar als beroepslasten.

Verzekering Alle Bouwplaatsrisico's (ABR)

Deze polis dekt alle risico's op een bouwwerf tijdens de bouwfase. U kan hierbij denken aan brand, diefstal, storm, schade, schade door derden enzovoort. Zowel de goederen als de aansprakelijkheid zijn dus verzekerd.
Voor aannemers en bouwheren is dit een zeer interessante formule. Veel architecten stellen dergelijke polis voorop als vereiste.
De premie is afhankelijk van de werf (ligging, ondergrond, …), of u aannemer of bouwheer bent enzovoort. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden op ons kantoor.

Verzekering tienjarige aansprakelijkheid aannemers & architecten

Aannemers en architecten zijn verplicht om een verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten. U kan de volledige wet nalezen door te klikken op de link: Wet 15 februari 2006
U kan als architect of aannemer niet onder uw tienjarige aansprakelijkheid uitkomen, maar wat u wel kan doen is u op gepaste wijze laten verzekeren tegen mogelijke schade.
Deze polis wordt afgesloten per concreet bouwwerk. Er kan tevens een onderscheid gemaakt worden tussen dekkingen naargelang de fase van het project. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap kan u ervoor kiezen om een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid aan te gaan. Deze polis dekt financiële gevolgen van een professionele fout die door de bestuurder gemaakt wordt.
De dag van vandaag is dergelijke verzekering bijna onontbeerlijk, zelfs voor kleinere vennootschappen. Indien u hier niet tegen verzekerd bent, kan u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor professionele fouten in uitvoering van uw functie.
Neem contact met ons op voor een offerte op maat van uw vennootschap!

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Het ene beroep brengt meer risico's met zich mee dan het andere. Het is belangrijk om u te laten verzekeren voor eventuele schade die u door uw beroepsuitoefening aan derden toebrengt.
Deze polis wordt steeds op maat van uw beroep gemaakt. Zowel dokters, advocaten, makelaars, journalisten, architecten, tandartsen, accountants als nog vele andere beroepscategorieën komen hiervoor in aanmerking.

Kredietverzekering

Laat u beschermen tegen wanbetalers dankzij de kredietverzekering! Stel dat één van uw klanten nog een grote openstaande factuur te betalen heeft en deze niet betaalt. Ongeacht of u voornamelijk Belgische of buitenlandse klanten heeft, bent u gebaat bij deze verzekeringspolis. Kredietuitstel is in veel sectoren een heel normale zaak, maar brengt onvermijdelijk risico's met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u zich een goede verzekering aanschaft.
U kan kiezen of de premie op basis van alle schuldvorderingen berekend wordt of per transactie, per afnemer, per specifiek land, …
Laat u adviseren door Verzekeringen Claeys BVBA!

Andere verzekeringen

Naast bovengenoemde polissen kunnen zelfstandigen en kmo's bij Verzekeringen Claeys ook terecht voor onderstaande verzekeringen. Aarzel niet om meer informatie in ons kantoor te vragen!

 • CMR-verzekeringspolis voor internationaal vervoer
  (Voor professionele transporteurs)
 • Persoonlijke ongevallenverzekering 24/24
  (Zo bent u als zelfstandige verzekerd voor uw beroeps- en privéleven)
 • Verzekering vervoer voor eigen rekening
  (Voor nationaal en internationaal goederenvervoer)
 • Verzekering gewaarborgd inkomen
  (De ideale bescherming voor zelfstandigen bij fysieke en/of economische arbeidsongeschiktheid)
 • Montageverzekering
  (Ideaal voor zelfstandigen in de bouwsector)
 • Verzekering elektronisch materieel
  (Van pc's tot medische apparaten tot beveiligingsinstallaties tot …)
 • En meer!

Zoals u merkt, hebben we bij Verzekeringen Claeys BVBA een waaier aan polissen voor zelfstandigen ter beschikking. Wij adviseren u dan ook graag zodat we samen de beste oplossing voor u en uw bedrijf vinden!


Vivium

Axa

PNP

AG

Generali

Baloise Allianz Optimco Fidea Willemot DAS Arag
Euromex Arces

Demetris Cardif Verheyen NORTHandAWAY Europ-Assistance Securex Dela Touring