Openingsuren
van maandag tot en met vrijdag
8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u00
zaterdag en na kantooruren op afspraak

056 74 53 82 - 0498/400 424

Diverse Verzekeringen

Verzekering rechtsbijstand privéleven

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar kunnen we u bij Verzekeringen Claeys diverse polissen aanbieden.

Op deze pagina vindt u alvast wat meer informatie over bepaalde polissen. Aarzel niet om ons te contacteren met uw vragen. Als u iets wenst te verzekeren, bent u bij ons aan het juiste adres; u noemt het en wij verzekeren het!

Verzekeringen voor organisaties, clubs en verenigingen

Hoe leuk sporten of een hobby beoefenen ook kan zijn, er kunnen altijd dingen mislopen. Daarom is het aangewezen om als sportclub, hobbyclub of gelijk welke andere vereniging of organisatie, een verzekering op maat af te sluiten.

Verzekeringen Claeys BVBA biedt u verschillende mogelijkheden aan:

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt alle schade die uw leden aan andere leden of aan derden berokkenen.

De premie die u betaalt, hangt af van het aantal leden, de aard van de vereniging, welke activiteiten u beoefent enzovoort.

Verzekering lichamelijke ongevallen

Deze verzekering dekt alle letselschade die niet door fout werd veroorzaakt. Stel dat tijdens het uitoefenen van een sport iemand zijn enkel verstuikt of arm breekt door te vallen. Dan is die persoon dankzij deze polis verzekerd. Of stel dat u van de trap valt bij de jaarlijkse kaas- en wijnavond van uw vereniging. Dan bent u ook verzekerd.

Ook deze premie is afhankelijk van het aantal leden, de aard van de vereniging enzovoort. Alle lichamelijke letsels worden gedekt dankzij deze polis.

Verzekering evenementen

Als u een evenement organiseert, raden wij u aan een evenementenverzekering te nemen. Ondanks uw voorbereidingen en goede planning kan er namelijk altijd iets mislopen.

Wanneer uw evenement in openlucht plaatsvindt, dan bestaat er altijd een kans dat het door weersomstandigheden in het water valt. Dankzij deze polis bent u hiertegen verzekerd. Meer concreet betekent dit dat uw gemaakte kosten terugbetaald worden ingeval van klimatologische omstandigheden die de geplande activiteiten beletten.

We geven enkele voorbeelden: sterke windvlagen die uw tenten omver waaien, hevige regen die uw terreinen overspoelt of zelfs de afwezigheid van zon bij een opluchtproductie. Ook wanneer u vuurwerk heeft gepland en dit niet kan doorgaan door weersomstandigheden, bent u hiervoor verzekerd.

Daarnaast zijn er nog andere clausules waar u voor kan kiezen:

  • Annulatieverzekering
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid organisator
  • Verzekering apparatuur
  • Kassaverzekering
  • Alle risico's muziekinstrumenten
  • Huuraansprakelijkheid gebouwen
  • ....

Kortom, wij maken een polis op maat van uw evenement! Kom langs bij Verzekeringen Claeys BVBA en wij informeren u graag.

Verzekering alle risico's kunstvoorwerpen/kostbaarheden

Uw kostbaarheden en kunstvoorwerpen worden slechts gedeeltelijk gedekt door uw globale brandverzekering. Daarom is het interessant een bijkomende polis voor uw dierbare stukken af te sluiten.

De premie van deze verzekeringspolis is afhankelijk van de uitgevoerde expertise of het plaats bezoek, alsook van de franchise (vrijgesteld bedrag). Het betreft hier steeds een polis op maat.

De verzekering alle risico's kunstvoorwerpen vergoedt dus alle schade aan de kostbaarheden, tenzij er bepaalde clausules uitdrukkelijk werden uitgesloten bij de opstelling van het contract.

Deze verzekering vergoedt alle kosten die u in functie van een geschil of zelfs proces in de rechtbank maakt. Zo wordt onder andere uw advocaat betaald. Zo ver komt het meestal niet, 90% van alle geschillen wordt immers met een minnelijke schikking geregeld. Hiervoor zorgt uw verzekeraar. Maar moest het toch tot een rechtszaak komen, kan u rekenen op een goede bijstand.

Verzekering pleziervaartuigen

Doe een beroep op Verzekeringen Claeys BVBA voor de optimale verzekeringspolis voor uw motorboot of zeilboot.

De verzekering pleziervaartuigen dekt schade die u aan derden veroorzaakt (aansprakelijkheid). Daarnaast bent u ook verzekerd tegen schade aan het vaartuig zelf. U kunt er ook voor kiezen om mogelijke passagiers op te nemen in de polis.

Als u in het bezit bent van een stuurbrevet, krijgt u bovendien korting op de premie die u betaalt.