Openingsuren
van maandag tot en met vrijdag
8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u00
zaterdag en na kantooruren op afspraak

056 74 53 82 - 0498/400 424

Inkomstenbescherming

De toekomst valt niet te voorspellen
Daarom wilt u helder advies

Sommige gebeurtenissen hebben een ingrijpende invloed op uw leven, ook op financieel gebied. U stelt zich dan ook terecht een aantal vragen. Wat bedraagt uw inkomen na uw pensioen? Op hoeveel mag u rekenen als u bij ziekte of ongeval niet meer kan werken? Hoeveel ontvangt uw partner wanneer u overlijdt? Hoe behoudt u uw gewenste levensstandaard?

Uw makelaar heeft een antwoord op al uw vragen omtrent uw nalatenschap. Neem contact op met Verzekeringen Claeys BVBA. Ons kantoor bundelt alle kennis en ervaring over pensioen, invaliditeit en overlijden.

Wij analyseren de invloed van pensioen, invaliditeit en overlijden op uw inkomen. De uitkeringen van de sociale zekerheid worden vergeleken met uw gewenste inkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele verzekeringen die u al heeft afgesloten.

De resultaten worden glashelder voorgesteld in een gepersonaliseerd rapport dat duidelijk schetst of u uw gewenste inkomen behaalt of er een aanvulling nodig is. Zo kan uw makelaar voor uw persoonlijke situatie de juiste oplossingen zoeken om uw pensioen aan te vullen of om de nodige voorzieningen te treffen bij invaliditeit of overlijden.

Prijs: 150 euro (excl. btw) Inkomens- en vermogensbescherming

Wilt u naast uw inkomen ook uw vermogen opnemen in de financiële analyse? Dat kan met onze inkomens- en vermogensbescherming.

 • Binnen het luik inkomensbescherming ziet u de impact op uw inkomen bij pensioen, invaliditeit of overlijden. Hoeveel krijgt u van de sociale zekerheid? Wat haalt u uit uw vermogen? Is de combinatie van beiden voldoende om uw doelstellingen te halen?
 • Deze analyse wordt verder uitgebreid met een Vermogensbescherming:
  • U krijgt een gedetailleerde ontvangsten- en uitgavenbalans en vermogenbalans.
  • U ziet welk effect een bepaald project heeft op uw vermogen (bv. de aankoop van een tweede woning). Dit helpt u te beslissen of en wanneer u dit project het beste realiseert.
  • In deze analyse is ook succesplanning inbegrepen. Hoeveel bedragen de successierechten als u overlijdt? En hoe kan u die zoveel mogelijk beperken?

Onze inkomens- en vermogensbescherming toont duidelijk wat u nodig heeft voor de bescherming van uw inkomen en uw vermogen. Uw makelaar overloopt en bespreekt met u de oplossingen.

Prijs voor een werknemer of zelfstandige zonder vennootschap: 450 euro (excl. btw) Prijs voor een bedrijfsleider of zelfstandige met vennootschap: 1.350 euro (excl. btw) Deze analyses zijn steeds een momentopname. Veranderingen in uw persoonlijke situatie hebben invloed op uw resultaten. Wanneer één van onderstaande aspecten wijzigt, contacteer dan uw makelaar om een update te maken van uw analyse of om de mogelijkheden te overlopen:

 • uw familiale situatie (partner, kinderen, ...)
 • uw professionele situatie (statuut, loon, arbeidsregime, ...)
 • uw vermogen (erfenis, schenkingen, ...)
 • uw inkomsten- en uitgavenpatroon
 • uw wens om een project te realiseren (aankoop van een tweede woning, huwelijk van de kinderen, ...)

Wij staan u met raad en daad bij.