Openingsuren
van maandag tot en met vrijdag
8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u00
zaterdag en na kantooruren op afspraak

056 74 53 82 - 0498/400 424


Reisverzekering

Dromen verzekert!
Bij Verzekeringen Claeys BVBA bieden we reisverzekeringen op maat van de klant aan. U vindt bij ons reisverzekeringen van de topverzekeraars in de markt:Touring, Europ Assistance en De Europese.

Op deze pagina leggen we de Golden Travel Insurance van De Europese uit. U mag ons steeds contacteren voor meer informatie. Wij geloven sterk in een gepersonaliseerde aanpak en willen u dan ook de reisverzekering verstrekken die het best bij u past.

Golden Travel Insurance

Het uitstippelen van de ideale vakantiereis, daar begint u ruim op voorhand mee. Dan kunt u alvast beginnen dromen over die welverdiende ontspanning. Bij de voorbereiding denkt u best ook na over de verzekering tegen onverwachte gebeurtenissen vóór het vertrek of tijdens de reis zelf.

Uw reisagent of makelaar zal u graag informeren over de GOLDEN TRAVEL INSURANCE, de meest complete reis- en bijstandsverzekering van De Europese.

Er zijn diverse formules op maat die u een zorgeloos vertrek garanderen. De Europese staat immers dag en nacht voor u klaar om u te helpen, snel en efficiënt waar nodig.

Wij garanderen het u zwart op wit: uw reisdromen zijn bij ons verzekerd!

1) ALL RISKS

Een unieke formule op de Belgische markt.

Er gebeurt iets totaal onverwacht waardoor u uw reis moet annuleren.

De bestaande annuleringsverzekeringen dekken tot dusver ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde en de familie tot de tweede graad e.d. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de annuleringskosten, moeten de klanten voldoen aan de vermelde voorwaarden in de polis.

De exclusieve ALL RISKS van De Europese draait dit systeem simpelweg om:

Indien u een reis reserveert, kan u een annuleringsverzekering afsluiten (tot 20.000 euro) die de kosten terugbetaalt wanneer u niet kan vertrekken om eender welke reden.

Moeilijk te geloven? Oordeel zelf!

 • mijn hond of kat is ziek
 • mijn buurvrouw of buurman is overleden
 • er woedt een orkaan op de Caraïben
 • mijn vriend(in) gaat er vandoor
 • probleempje met de buurman, zijn eik is in jouw tuin gevallen
 • mijn kelder staat onder water
 • mijn bedrijf is failliet
 • eindelijk kreeg ik de lang verwachte promotie
 • ...

2) De terugbetaling van de annuleringskosten/wijzigingskosten

2 a) De Luxe: tot 10 000 euro per persoon

 • ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, familielid tot de 2de graad of reisgezel;
 • overlijden/hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie zou doorbrengen;
 • opzeg arbeidsovereenkomst;
 • intrekken van verlof;
 • afsluiten nieuw arbeidscontract van minimum 3 maand;
 • ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger;
 • ziekte, ongeval of overlijden van de kinderoppas;
 • belangrijke schade aan onroerende goederen;
 • oproep als/voor: getuige of jurylid bij een rechtbank / herkansingsexamen
 • adoptie van een kind;
 • oproep voor orgaantransplantatie (als donor of ontvanger);
 • medische tegenindicatie voor noodzakelijke inentingen;
 • complicaties tijdens de zwangerschap;
 • weigering van visa door lokale autoriteiten;
 • immobilisatie privé-voertuig voorzien voor de reis;
 • vertraging bij inscheping;
 • zwangerschap van de verzekerde.

2 b) PRESTIGE: tot 20 000 euro per persoon + extra waarborgen

 • wilde staking op vertrekplaats in België;
 • werkverlies van één der ouders van een verzekerde student;
 • diefstal van de identiteitspapieren of vervoerbewijzen binnen de 5 dagen voor vertrek;
 • noodzakelijke aanwezigheid bij een echtscheidingsprocedure;
 • home- of carjacking; -kidnapping of verdwijning van verzekerde of een familielid tot in de 2e graad;
 • intrekken van verlof van een beroepsmilitair wegens een buitenlandse opdracht;
 • overlijden of hospitalisatie van een familielid tot in de 3de graad;
 • overplaatsing in het kader van het beroep van de verzekerde die een verhuis noodzakelijk maakt;
 • voorafbestaande ziekte;
 • opzegging huurcontract;
 • aantasting fysieke conditie die deelname aan sportieve activiteiten onmogelijk maakt;
 • verhuis van familie 1e graad naar rusthuis of seniorencentrum;
 • ziekte, ongeval of overlijden van ex-levensgezel die instaat voor opvang kinderen.

3) Vakantieonderbreking

In geval dat u de reis dient te onderbreken, geniet u door deze waarborg de terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen OF krijgt u een waardebon verhoogd met 10% voor een andere reis, te boeken bij hetzelfde reisbureau en dezelfde touroperator binnen het jaar.

3 A) De Luxe: tot 10 000 euro per persoon

 • ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, familielid tot de 2e graad of reisgezel;
 • overlijden/hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie doorbrengt;
 • ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger;
 • ziekte, ongeval of overlijden van de kinderoppas;
 • belangrijke schade aan onroerende goederen;
 • verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid bij een rechtbank;
 • oproep voor orgaantransplantatie (als donor of ontvanger);
 • complicaties tijdens de zwangerschap;
 • immobilisatie privévoertuig voorzien voor de reis;
 • vertraging bij inscheping.

3 B) PRESTIGE: tot 20 000 euro per persoon

 • bij uitstel vertrek: niet-genoten nachten en nieuw ticket.

4) Bijstand

4 a) De Luxe: bijstand personen

 • onbeperkte repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden;
 • medische kosten tot 250 000 euro (geen franchise en geen dag beperking);
 • nabehandelingskosten in België tot 6 200 euro (tot 1 jaar na ongeval);
 • dringende terugkeer;
 • familiebijstand;
 • extra retourkosten;
 • medisch advies i.v.m. land van bestemming;
 • verzending van geneesmiddelen of beroepsdocumenten naar het buitenland;
 • doorgeven van dringende boodschappen aan familieleden;
 • in geval van verlies of diefstal:
 • * van bagage: verzenden van een koffer naar het verblijf in het buitenland;
 • * van noodzakelijke reisdocumenten: kosten voor de vervanging in het buitenland;
 • terugbrenging huisdieren in geval van vervroegde terugkeer verzekerden;
 • repatriëring van de verzekerde in geval van de hospitalisatie van een kind;
 • voorschieten van:
 • * geld voor een onvoorziene en dringende uitgave;
 • * strafrechtelijke borgsom tot 12 500 euro;
 • terugbetaling van de skipas tot 250 euro (bij ongeval of ziekte in het buitenland);
 • ter plaatse brengen van een beroepsvervanger;
 • opzoekings- en reddingskosten;
 • opsturen van vervangingsbagage bij vertraging van meer dan 48u.

4 b) PRESTIGE: bijstand personen extra waarborgen

 • medische kosten tot 1 000 000 euro (geen franchise en geen dagbeperking);
 • home assistance, waaronder:
 • * bewaking van de woning in België indien deze door schade onbewoonbaar is, evenals de hotelkosten (125 euro per nacht en per persoon voor beide waarborgen samen)
 • * transport van de inboedel tot 350 euro;
 • kosten van een slotenmaker tot 200 euro;
 • kosten voor de dierenarts in het buitenland tot 250 euro;
 • tolk- en vertaalkosten tot 125 euro;
 • huishoudelijke hulp tot 250 euro;
 • terugbetaling van het retourticket bij diefstal van de vervoerbewijzen in het buitenland;
 • uitbreiding van de waarborg tot de duiksport;
 • wintersport;
 • bij een terroristische aanslag, natuurramp of epidemie:
 • * extra verblijfskosten;
 • * omboekingskosten;
 • * repatriëring;
 • * medische kosten.

4 c) Bijstand voertuig (optioneel)

Deze waarborgen zijn enkel geldig in aanvulling op één van de formules 1, 3 of 4a (zie premies) of op de waarborg " bijstand personen" en enkel voor Europa en de landen vermeld op de groene kaart van het verzekerd voertuig.

 • onbeperkte repatriëring van voertuig en inzittenden bij diefstal, brand, ongeval of mechanische pech met herstelling van meer dan 5 werkdagen;
 • depannage of sleepkosten tot 500 euro;
 • opsturen wisselstukken;
 • bewakingskosten;
 • vervangingschauffeur;
 • hotelkosten (bij herstelling ter plaatse) tot 250 euro per verzekerde; erelonen expert, gerechtsdeurwaarder, advocaat;
 • vervangwagen in het buitenland (optioneel).

Alle telefoonkosten met de alarmcentrale worden terugbetaald.

5) Bagageverzekering

5 a) De Luxe: 1 250 euro per persoon

 • diefstal, beschadiging en niet-aflevering van bagage toevertrouwd aan een transportonderneming;
 • 250 euro voor aankopen van eerste noodzaak;
 • beschadiging, brand of diefstal met gekenmerkte inbraak;
 • diefstal met geweld;
 • diefstal in het hotel;
 • beschadiging door natuurkrachten of diefstal van kampeermateriaal;
 • 250 euro voor het breken van ski's (eigendom van de verzekerde);
 • 125 euro voor administratieve kosten bij diefstal of verlies van de identiteitspapieren.

5 b) PRESTIGE: 2 500 euro per persoon + extra waarborgen

 • diefstal ski's of snowboard, ook indien onbewaakt achtergelaten;
 • schade, niet-aflevering of diefstal van een rolstoel toevertrouwd aan de transporteur.

6) Verzekering lichamelijke ongevallen

 • betaling van een schadevergoeding in geval van overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval;
 • verdubbeling van het kapitaal overlijden bij dodelijk ongeval van beide ouders

7) PRESTIGE: extra waarborg: vertraging

Bij vertraging op de eindbestemming worden volgende forfaitaire vergoedingen betaald onder de vorm van een reischeque:

vertragingvergoeding
2 uur50€ p.p.
3 uur70€ p.p.
4 uur85€ p.p.
6 uur of meer100€ p.p.

8) PRESTIGE: extra waarborg: burgerlijke aansprakelijkheid - privéleven

In geval van schade die de verzekerde aan derden berokkent tijdens de reis, waarborgt De Europese een tussenkomst:

 • tot 12 500 000 euro bij lichamelijke schade;
 • tot 620 000 euro bij materiële schade, mits toepassing van een geïndexeerde vrijstelling van 125 euro (aan het basisindexcijfer van 119,64).

De waarborg is eveneens verworven indien er schade veroorzaakt wordt door de huisdieren die de verzekerde meeneemt op reis.